Polityka prywatności

 

Administratorem strony jest Klaudia Jędrzejczyk

(kontakt: klaudiazjedrzejczyk@gmail.com)

 

 

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Administrator – Klaudia Jędrzejczyk

2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://panikultura.pl


3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

 

 

§ 2
Dane osobowe

1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz zapisu na newsletter.

2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.

4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.

7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

— prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

— prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,


— prawo do przenoszenia danych,


— prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,


— prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

 

9. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

— Mad Ventures Patryk Kozioł, Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa, NIP 5381753991 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;

— Disqus, 717 Market St San Francisco, CA 94103 – w celu dodania komentarza na blogu.

 

 

§ 3
Pliki Cookies i inne technologie

Pliki cookie strony Pani Kultura nie przechowują poufnych informacji, takich jak imię i nazwisko czy adres. Jeśli chcesz ograniczyć, zablokować lub usunąć pliki cookie z tej strony internetowej kliknij w przycisk „Ustawienia” lub „Pomoc” w używanej przez siebie przeglądarce.

Pliki cookie w Google Analytics pomagają zdobyć i analizować informacje na temat liczby odwiedzających stronę i czasu odwiedzin, ruch z Social Mediów (Facebook, Twitter, Instagram, Blogger, Google, etc.) rodzaju przeglądarki czy używanego urządzenia, z którego zaglądasz na stronę Pani Kultura. Dane te są wykorzystywane do celów informacyjnych, by doskonalić stronę. W jaki sposób? Na przykład dostarczając autorce bloga wiedzy na temat najchętniej czytanych postów.

Na Stronie mogą pojawić się reklamy podmiotów trzecich w postaci linków afiliacyjnych oraz reklam. W celu prawidłowego działania programu afiliacyjnego na stronie mogą wystąpić pliki cookies następujących firm: Ceneo, HashMagnet (dawniej OpiekunBloga), Google Adsense.

 

 

§ 4
Logi serwera

1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.


3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.


4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.


5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.